Sälja bil från ett dödsbo

Sälja bil
Sälja bil från ett dödsbo

Så här säljer du en bil från ett dödsbo

För att kunna sälja en bil från ett dödsbo behövs samtycke från alla dödsbodelägare, boutredningsman eller annan representant för dödsboet.

Utan ett enhälligt beslut kan bilen inte säljas.

Kontrollera följande innan bilen läggs ut till försäljning:

  • Är alla dödsbodelägarna överens om att sälja bilen? 

  • Finns registerbevis del 2 kvar? Om inte, beställ en ny från Transportstyrelsen.

  • Det är en bra idé att vänta tills bouppteckningen är klar.

  • Om det råder någon osäkerhet, kontrollera alltid med en sakkunnig att det inte finns några hinder för försäljning.

Försäljning av bil före bouppteckningen

Han eller hon som signerar bouppteckningen kan bli betalningsskyldig om det finns skulder i dödsboet som inte kan betalas på grund av att bilen sålts på förhand.

Även mer allvarliga konsekvenser kan tillkomma om man misstänker att det handlar bedrägeri eller förskingring.

Om det råder några oklarheter kring delägare, testamente eller andra frågor, är det en god idé att säkerställa med den boutredningsman som sköter dödsboet att det inte finns några hinder för försäljningen.

Du känner väl till dödsboets alla delägare?

Det är inte alltid klart före bouppteckningen vem som är delägare i dödsboet.

Det är först vid bouppteckningen som även ett eventuellt testamente klargörs.

Speciellt om bilen säljs före bouppteckningen är det en bra idé att kontrollera med en bouppteckningsman om det finns några hinder för att sälja bilen. 

Efter bouppteckningen visar bouppteckningshandlingen vem som är delägare.

Tänk emellertid på att även efterarvingar, såsom den avlidnes föräldrar och syskon också nämns i bouppteckningen.

Det är inte nödvändigt att be om samtycke från efterarvingarna om försäljning av bilen om den avlidnes make eller maka lever.

Deras samtycke behövs endast vid försäljning av en bil som lämnats kvar av den siste avlidne maken eller makan.

Har del II av registreringsbeviset sparats?

Den faktiska försäljningen skiljer sig inte från en vanlig bilaffär.

En dödsbodelägare kan hantera försäljningen och underteckna registreringsbeviset.

Vederbörande ansvarar för att alla har gett sitt tillstånd till försäljningen.

Direkt från början är det emellertid viktigt att säkerställa att del II av bilens registreringsbevis har sparats.

När ett dödsbo är part i en affär görs alltid registreringen i den nya ägarens namn genom att anmälningsdelen lämnas in till Transportstyrelsen. 

Registreringen kan inte genomföras elektroniskt, eftersom dödsboet inte kan ha BankID. Om inte registreringsbeviset finns kvar kan ett nytt registreringsbevis erhållas från Transportstyrelsen. I detta fall måste man kunna styrka sitt delägarskap i dödsboet med en bouppteckning. 

Säljaren ansvarar för registreringen.

Är det läge att sälja bilen?

Börja här